احمد سعادتمند :برای حضور در بورس تلاش ما افزایش سرمایه استقلال است

احمد سعادتمند :برای حضور در بورس تلاش ما افزایش سرمایه استقلال است

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۲۴ ارديبهشت ۹۹
 
 

احمد سعادتمند مطرح کرد:

برای حضور در بورس تلاش ما افزایش سرمایه استقلال است/ تمام جوانب برند استقلال در نظر گرفته شد